Klauzula

PRACOWNIA PIERŚCIENI GRZEGORZ PIJARCZYK – tensorowe.pl

 Chcemy pomagać, ale nie wprowadzać w błąd. Dla uniknięcia wątpliwości więc oświadczamy, że nie prowadzimy działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j.: Dz. U. 2022 poz. 633), a jednocześnie informujemy, że prezentowane na niniejszej stronie internetowej tensorowe.pl (oraz jej podstronach) lub sprzedawane w prowadzonym na niej sklepie internetowym produkty nie są wyrobami medycznymi w rozumieniu ustawy z dnia ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2022 poz. 974) i nie zostały poddane badaniom klinicznym, o których mowa w tej ustawie.

Niezależnie więc od naszego przekonania o posiadaniu przez ww. produkty korzystnych właściwości, o których informacje prezentujemy na tej stronie, wskazujemy, że nie mogą one zastępować diagnostyki, świadczeń medycznych oraz terapii wykonywanych lub zaleconych przez lekarzy lub podmioty prowadzące działalność leczniczą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j.: Dz. U. 2022 poz. 633). Wobec tego zastrzegamy, że nie możemy ponosić odpowiedzialności za ewentualne szkody związane z pogorszeniem stanu zdrowia w sytuacji zrezygnowania z konwencjonalnych metod diagnozowania oraz leczenia (konsultacji lekarskich i stosowania się do zaleceń lekarskich) na rzecz zastosowania naszych produktów.

Updating…
  • Brak produktów w koszyku.